Achtergrond

In Nederland overlijden jaarlijks ongeveer 150.000 mensen. Ongeveer 100.000 overledenen worden gecremeerd. Cremeren is de laatste jaren in populariteit aan het toenemen. De voornaamste redenen hiervoor zijn hoge kosten van begraven en de verplichting om het grafmonument te onderhouden. Na het cremeren nemen 90% van de nabestaanden de as mee naar huis. Anderen beslissen de as uit te strooien, te begraven of bij te plaatsen in een columbarium. Jaren later kiezen enkele nabestaanden alsnog voor één van deze vormen van asbestemming. Een onbekend aantal mensen bewaart de as voor langere tijd thuis. Vanuit emotioneel oogpunt wordt het uitstrooien van as namelijk gezien als een definitief en onomkeerbaar proces. Hiervoor is er op dit moment geen alternatief. Begraafplaatsen kampen doorgaans met plaatsgebrek en zijn vaak een financiële last voor de gemeente. Begraafplaatsen bieden tot op heden geen goed alternatief voor mensen die voor crematie kiezen. As van gecremeerde mensen bevat voor het milieu schadelijke stoffen die we vreemd genoeg, al dan niet na toestemming, gewoon mogen uitstrooien in de natuur. De Memorial Cube biedt een oplossing voor deze problemen.

De Memorial Cube is een innovatief grafmonument dat op een oppervlakte van ca. 9 vierkante meter en met een hoogte van 3 meter plaats biedt aan ruim 3.700 urnen. Het monument wordt vervaardigd uit duurzaam materiaal en kan in zijn eigen energie behoeften voorzien middels zonnepanelen. Het kan communiceren via internet en op vrijwel elke plek in het land worden geplaatst. Daarnaast draagt dit monument op een positieve manier bij aan het milieu omdat verontreinigde as daar niet terecht komt.