Een nieuw uniek grafmonument voor uw dierbare!

De Memorial Cube is een duurzaam en innovatief grafmonument dat op een oppervlakte van circa 15m2 plaats biedt aan ruim 3.700 urnen.

Hoe werkt het?

Het monument is vervaardigd uit duurzaam materiaal en kan in zijn eigen energiebehoefte voorzien middels zonnecellen. Het kan communiceren via internet en op vrijwel elke plek in het land worden geplaatst. Daarnaast draagt dit monument op een positieve manier bij aan het milieu omdat verontreinigde as daar niet terecht komt. De urn is uitgerust met een chip die softwarematig gekoppeld is aan een overledene. De Memorial Cube opent automatisch een invoerlade als de urn in de nabijheid is. Een robotsysteem plaatst de urn vervolgens op een plek in het monument.

De QR-code

Via een QR-code kan m.b.v. de mobiele telefoon informatie worden opgevraagd van overledenen die zich in het monument bevinden. Namen, geboorte- en overlijdensdata eventueel voorzien van film en levensverhaal zijn op deze manier beschikbaar. De Memorial Cube biedt een innovatieve oplossing voor het ruimtegebrek op de begraafplaats, is een definitieve en milieuvriendelijke plek voor urnen, een mooie plek voor nabestaanden zodat de noodzaak om de urn langdurig thuis te bewaren zal afnemen, en een goed alternatief voor de minder populaire columbaria en strooivelden.

Achtergrond

In Nederland overlijden jaarlijks 150.000 mensen. Hiervan worden 100.000 mensen gecremeerd. Het percentage crematies is met 75% het hoogst in Limburg.

Het onderhoud aan het grafmonument en de hoge uitvaartkosten van een begrafenis zijn de belangrijkste redenen voor de toenemende populariteit van cremeren. De keuze voor begraven komt meestal voort uit de wens van de nabestaanden om een plek te hebben waar men de overledene kan herdenken. Na de crematie neemt circa 90% van de nabestaanden de as mee naar huis, slechts een klein deel wordt uitgestrooid bij het crematorium. Een deel van de nabestaanden die de as mee naar huis neemt, strooit deze op een later tijdstip uit op land of boven zee of begraven de as op een begraafplaats of in de natuur. Een onbekend percentage bewaart de as langdurig thuis aangezien het uitstrooien als een definitieve en onomkeerbare gebeurtenis voelt. Hiervoor is er op dit moment geen alternatief. Begraafplaatsen kampen doorgaans met ruimtegebrek en zijn vaak een financiƫle last voor de gemeente. Begraafplaatsen bieden tot op heden geen goed alternatief voor mensen die voor crematie kiezen. As van gecremeerde mensen bevat voor het milieu schadelijke stoffen die we vreemd genoeg, met of zonder toestemming gewoon mogen uitstrooien in de natuur.